fbpx

Hangolódj a színházra!

Nyereményjátékunk tavasszal is folytatódik!

 

Látogass el az Udvari Kamaraszínház budapesti előadásaira 2024. január 1. és 2024. június 30. között, és játssz az értékes nyereményekért!

Nincs más dolgod, mint

 • részt venni az előadások valamelyikén a promóciós időszakban,
 • saját és iskolád nevét a kihelyezett urnába dobni,
 • a helyszíni sorsolás követően 3 kérdésre helyesen válaszolni,
 • és átvenni az azonnali nyereményt.

Szólj a barátaidnak is, hogy ők is értesüljenek róla!

További részletek az alábbi játékszabályzatban.

mkuk_nyereményjáték_posztok_sötét_0920

Udvari Kamaraszínház „Hangolódj a színházra!”

Játékszabályzat

 

az Udvari Kamaraszínház (MKUK Nonprofit Kft.) által szervezett „Hangolódj a színházra!” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz.

 1. A „Hangolódj a színházra!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Udvari Kamaraszínház (MKUK Nonprofit Kft., melynek székhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. A ép. 4. emelet 18. továbbiakban „Szervezők”)

 

 1. A játékon való részvétel időtartama: 2024. január 1. – 2024. június 30.

 

 1. A Játékról információ az Udvari Kamaraszínház Facebook oldalán és honlapján érhető el (www.facebook.com/udvarikamaraszinhaz, www.mkuk.hu). Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.

 

 1. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

 

 1. A játékban történő részvétel feltételei:

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2024. január 1. – 2024. június 30. között játszik a Szervező „Hangolódj a színházra!” játékával, offline, az Udvari Kamaraszínház előadásainak látogatásakor. A saját és iskolájának nevét egy kártyára írva, azt az urnába dobva vesz részt a játékon. Minden előadás után az urnából sorsolás útján kiválasztott játékos, helyesen válaszolva a három feltett kérdésre bluetooth hangszórót, PC-hez csatlakoztatható mikrofont, vagy fülhallgatót, illetve informatikai kiegészítő eszközt nyer.

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési szabályait és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a „Hangolódj a színházra!” nyereményjátékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos önmaga által megadott adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által – hozzájárulás alapján – önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is.

 1. Sorsolás és a nyeremény átadása

Sorsolás időpontja:  a szervező honlapján feltüntetett budapesti előadások időpontja.

6/a) A Játék nyereménye:

A nyereményjáték során előadásonként egy győztes kerül kisorsolásra. A helyes választ követően nyereményük egy-egy Bluetooth hangszóró, PC-hez csatlakoztatható mikrofon, vagy fülhallgató, illetve informatikai kiegészítő eszköz.

6/b) A nyeremény átadása:

A Szervező a sorolást követően a helyszínen adja át a nyertes személynek a nyereményt.

6/c) A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul.

6/d) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban:

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

 1. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény – ide nem értve a Szervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények – érvényesítésének lehetőségét. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse.

 

Kelt: Budapest, 2024. január 1.

Udvari Kamaraszínház (MKUK Nonprofit Kft.)

„Szervező”

Kapcsolat

SCHULTZ EMESE kulturális szervező és közönségkapcsolatok
[email protected], tel.: + 36 70 905-1245

 LÁNG D. ISTVÁN sajtókapcsolatok
[email protected], tel.: +36 30 221-7923

Udvari Kamaraszínház titkárság
[email protected]

Budapesti játszóhelyünk: ALTEMPLOM (Pozsonyi út 58. - bejárat a Gogol utca felől)

Jegyvásárlás

 

Adatvédelmi tájékoztató