fbpx

A katonai Mária Terézia-rend kitüntetés

by | Jan 20, 2021 | Hírek | 0 comments

katonai Mária Terézia-rend kitüntetést Mária Terézia alapította 1757. június 18-án, a hétéves háború egyik jelentős ütközetében, a kolíni csatában aratott osztrák győzelem alkalmából.

A maga korában a világ legrangosabb katonai kitüntetésének számított. A 17 évvel korábban, 1740-ben, II. Frigyes által alapított porosz Pour le Mérite elnyerésénél sem voltak annyira szigorúak a feltételek, mint a KMTR esetén.

A rendi dekrétummal a rendvitézeket nemesi, ha kérték, bárói rangra emelték, és halálukig kiemelt rendi nyugdíjat kaptak. Adományozását a rendkáptalan javasolta. Kaphatták döntő jelentőségű felső hadvezetésért v. kiváló vitézséggel végrehajtott, önálló elhatározásból döntő kihatású haditettért. Tiszteknek adományozták, rangra, származásra, vallásra való tekintet nélkül. A hadsereg tisztjeit háborúban hősi haditettekre sarkallta. Ritkán adományozták, az alapítástól 1931-ig 1240 tiszt kapta.

Az I. vh-s hőstettekért lovagkeresztet érdemelt plHorthy Miklós altengernagy, Lehár Antal br. vezérőrnagy,Szurmay Sándor br. tábornok.

Forrás: Wikipédia és http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20Ter%C3%A9zia-lovagrend.html

A képek forrása: Wikipédia

Legfrissebb híreink