fbpx

Az Interparlamentáris Unió

A William Randal Cremer brit és Frédéric Passy francia pacifisták által 1889-ben Párizsban alapított Interparlamentáris Unió (IPU) a szuverén államok parlamentjeinek egyetlen világszervezeteként a parlamentek közötti véleménycsere és párbeszéd fóruma. A képviseleti intézmények erősítésével megalakítása óta a béke és a népek közötti együttműködés érdekében tevékenykedik.

Az 1889. június 29–30. között Párizsban tartott alapító konferencián 9 ország (Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Franciaország, Libéria, Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország és Spanyolország) küldöttei vettek részt. Magyarországot az akkori magyar parlament részéről magosligeti dr. Hagara Viktor, a nagyszőlősi kerület képviselője, az öt nyelven beszélő kiváló jogtudós és humanista gondolkodó képviselte.

Az IPU neves vezetői közül a francia és az angol alapítók mellett még hatan kapták meg a Nobel-békedíjat. Az Unió a ma létező valamennyi parlamenti és kormányközi szervezet elődjének tekinthető, kezdeményezésére alakult meg például az Állandó Hágai Döntőbíróság. Az IPU fórumain végbement – a béke megerősítését célzó – multilaterális egyeztetések alapozták meg az ENSZ elődjének számító Népszövetség létrejöttét.

Fő feladata ma is a parlamentarizmus, a parlamenti intézmények fejlesztése, és ezáltal a demokrácia erősítése a világban. Véleményt nyilvánít a parlamenti intézkedések révén megoldható nemzetközi kérdésekben, fellép, ha valamely tagországban a képviselők mandátumának gyakorlását önkényesen korlátozzák. Politikai és biztonsági kérdések mellett emberi jogi, regionális, környezetvédelmi, népesedési és egészségügyi témákkal is foglalkozik.

Az Interparlamentáris Unió szorosan együttműködik az Egyesült Nemzetek Szervezetével, valamint az olyan parlamenti és kormányközi szervezetekkel, amelyek tevékenységét hasonló elvek és eszmék inspirálják. Évente két közgyűlést és számos szakosított konferenciát szervez, melyeken lehetőségeihez mérten hivatalos küldöttségek delegálásával a Magyar Országgyűlés is képviseli magát. A szervezetben történő megjelenésünk külpolitikai jelentőségét erősíti, hogy az Országgyűlés máig nyolc alkalommal jelölhetett képviselőt az IPU 15 fős csúcsszervébe, az IPU Végrehajtó Bizottságába, továbbá tagjai voltunk a 2005. szeptemberében New Yorkban megrendezett Parlamenti Elnökök 2. Világkonferenciáját előkészítő 24 fős Előkészítő Bizottságnak (EB), továbbá az Információs és Kommunikációs Technológiák Parlamenti Világközpontja elnökségének, melyek következtében az EB és az Elnökség egy-egy ülésének az Országgyűlés adott otthont.

Budapesten eddig háromszor rendeztek nagy IPU Konferenciát: 1896-ban, 1936-ban és 1989-ben, az IPU megalakulásának centenáriumán.  A Magyar IPU Csoport fennállásának 120. évfordulója alkalmából 2015-ben tartott parlamenti emlékülés, továbbá az Országgyűlés és az IPU által közösen rendezett 2017-es regionális fenntartható fejlődési konferencia alkalmából a közelmúltban két ízben is hivatalos látogatásra jött hazánkba az Interparlamentáris Unió elnöke.